Tourist information NO EN DE FI ES NL

Informasjon til reisende./Turistinformasjon bøstad.no

Informasjonen omfatter Bøstad-området fra yttersida av Lofoten med fiskerlandsbyene Eggum og Unstad, innover Vestvågøya med jorbruksbygdene Bøstad/Liland, og bygdene i dalførene opp mot fjella i sør. Her har grunnlaget vært fiske og jordbruk, og bygdene er fremdeles prega av dette selv om det er færre hender i primærnæringene. Også for denne delen av Lofoten har reiselivsbransjen fått en økende innvirkning, ikke minst etter at Lofotr Vikingmuseet ble etablert på midten av 1990-tallet. Denne reiselivsbedriften som er bygd på høvdingesetet på Borg, som hadde sin storhetstid for over 1000 år siden, er den mest besøkte attraksjon i Lofoten.

Så vakkert kan det være når midnattssola viser seg ute i havet.
Så vakkert kan det være når midnattssola viser seg ute i havet.
Unstad har de siste årene utvikla seg til å bli et senter for arktisk havsurfing, og surfere kommer fra alle verdenshjørner for å surfe i Lofotens storslåtte natur.
Eggum er et av de mest kjente stedene for de som vil oppleve midnattsola i Lofoten, og både tilreisende og lokalbefolkningen strømmer til stedet om sommeren. Her er det også mulig å slå opp telt eller parkere bobilen, mot å betale en rimelig leie. Også fra Varden på den gamle veien til Unstad er et godt egna utkikkspunkt for midnattsola.

Landskapet har fått sin form igjennom menneskelig aktivitet gjennom århundreder. Beitedyr sørger for å holde landskapet åpent, her går det flere hundre sauer på beite om sommeren, og flere geitflokker beiter fra Borgfjorden innover mot Lauvdalen og Vendalsjord. Også på Saupstad er det et geitbruk.
I Borgfjorden har en det mest markante innslaget av menneskelig påvirkning av landskapet med steingjerder mellom inn og utmark som snor seg langs fjellfoten med en og annen sommerfjøs murt inn i gjerdet. Steingjerder kan en også finne andre steder i Bøstad-området, men ikke i den størrelsesorden og så godt vedlikeholdt.
I dette området er det relativt stor del av jordbruksarealet som drives økologisk, hvor det også blir dyrka korn til for. To gårder driver eget gårdsysteri med utgangspunkt i økologisk geitmelk.

Området rundt Borg har et stort hestemiljø, der de langt fleste hestene er nordlandshester. En hest som har sine aner i fra Nordre Nordland og Lyngen i Troms. Frem til rundt 1940 fantes det en stedsegen som ble benevnt Lofothest, antakelig en nær slekting av Nordlandshesten. Det eneste eksemplaret som eksisterer i dag av Lofothesten, er utstoppa på museum i Bergen.

En flokk med geiter i Lauvdalen
En flokk med geiter i Lauvdalen.
For de som ønsker fred og ro, kombinert med fysiske utskeielser er området ypperlig. Her kan en gå på turer om sommeren i merka turløyper over og langs fjellene mellom bygdene, ta seg innover fjellene eller langs stranda på egenhånd. Muligheten er til stede selv innenfor denne lille delen av Vestvågøya, å gå i flere timer uten å treffe på et menneske. Dersom turen legges til sensommeren kan en være så heldig at en kommer over store forekomster av bær, spesielt er det mye blåbær i fjellene på denne tida av året. Rørt med litt sukker eller inntatt in natura, og livet er bare godt å leve.

For blomsterinteresserte er det en opplevelse å bevege seg i området rundt Mjåsundet med mange forskjellige arter. Dette skyldes blant annet næringsrik og kalkholdig jord. Her finnes planter som vanligvis er i høyfjellet lenger sør i landet, men også en del sjeldne orkideer. De første plantene er aktive straks etter at snøen forsvinner, mens andre blomstrer lenger ut på sommeren.

For å komme seg ut i skjærgården eller ut på havet er det foreløpig ikke et organisert tilbud. Da er det opp til den reisende å komme på talefort med lokalbefolkningen og se om det ikke er mulig å komme seg ut i båt og oppleve yttersida av Lofoten fra havet. Kanskje man også er så heldig at man kan få dratt en sei eller to om bord i båten.
Selve Lofotfisket, som er et av verdens største torskefiskerier, foregår i vintermånedene til ut i april. Det er en spennende tid med hektisk virksomhet ved fiskemottakene på Eggum og Tangstad. Da kan man kanskje få kjøpt fersk torsk, lever og rogn som er vinterens kulinariske høydepunkt.

Fra Vika ved Eggum og innover til Lilandsvatnet ved Borg er det et unikt pollsystem, der en ytterst kan få både saltvannsfisk og ferskvannsfisk. Her finnes også den stedegne pollsilda som er noe mindre enn vanlig sild, men smakligheta står ikke noe tilbake for havsilda. I Indre Borgpollen er det hovedsakelig ferskvannsfisk som laks og ørret som dominerer, mens det i Lilandsvatnet er kun ferskvannsfisk. Hele vassdraget er definert som ferskvannsvassdrag og fisketider er derfor bestemt ut i fra det.

Om vinteren kan det være ideelt vær og føre for skientusiaster..
Om vinteren kan det være ideelt vær og føre for skientusiaster..
Om vinteren når det er tilstrekkelig med snø, så er de terrengmessige forholdene for å gå på ski gode. Her er det muligheter for nybegynnere og viderekomne innenfor skisporten. Og skisesongen kan strekkes ut til langt ut i april, dersom en bruker Lauvdalen eller Vendalsjord som utgangspunkt. Da kan man oppleve godt skiføre, solskinn og varme samtidig.
Men det er også vintre med minimalt med snø, da er det like greit og gå innover i fjellet uten ski, dersom været tillater det. For Lofotens ligger ut i havet og lavtrykkene fra vest står enkelte ganger i kø, og om høsten og vinteren kan stormene rase i dagevis. I lange perioder kan det likevel være minimalt med vind, sol og flere minusgrader. Da er det godt å være i Lofoten enten man er på land eller til vanns.

Fisketider: I havet/saltvann kan det fiskes året rundt, mens det i vassdrag med anadrome fiskeslag er fisketida satt til 15.juni til 17.august. I de sistnevnte vassdrag kreves det at en har kjøpt fiskekort og gjort avtale med grunneier(e). For Skrådalsvannet på Saupstad kan det kjøpes fiskekort lokalt.
For fiske i innlandsvann kreves ikke fiskekort.

- Se kartet

- Se bilder fra bygdene våre

EmailFacebook EmailTips en venn

Personvern - Privacy Policy