Tourist information NO EN DE FI ES NL

Offentlig virksomhet

I Bøstad-området har vi to skoler med tilhørende gymnastikksaler og på Bøstad Skole er det også svømmebasseng. Barnehage, kirke, tannlegeklinikk, kontor for hjemmetenesten og post i butikk med mer er også å finne i "sentrum", som etter Lofoten Tingretts mening ikke har bymessig preg og det skal derfor ikke betales eiendomsskatt i området. En del av de offentlige tilbudene er under press og vurderes nedlagt på grunn av dårlig kommuneøkonomi, men enn så lenge kan vi nyte godt av et variert tjenestetilbud.

Vestvågøy Kommune har de siste årene bidratt til at Borge Områdetiltak kom i gang, og støtta utbygginga av motorsportsenteret på Evjen og flere andre små og store utviklingsprosjekt i området.
På bildene ser vi legekontoret på Bøstad som er vedtatt nedlagt, men som fortsatt er i full drift. Kirka på Borg står fjellstøtt, selv om den etter hvert kunne trengt en større opprusting. Eltoft Skole har fått en ny og spennende fasade" mot veien, med det ferdigstilte nærmiljøtiltaket som skal utfordre balansekunsten til ungene i Steinfjorden.

Legekontoret på Bøstad   Kirka   Fiskebruket ved Mjåsundet

Relevante artikler
Ingen avklaring
Valgets kval
Robust, vilt og vakkert
Gikk den gamle kirkeveien
Eiendomsskatten
Felles markering
Eiendomsskatt for bedre vei
Virtuelt på Bøstad
Fortsatt baseng på Bøstad
Fortsatt kommunal drift

EmailFacebook EmailTips en venn

Personvern - Privacy Policy