Tourist information NO EN DE FI ES NL

Steinfjorden Bygderåd

Leder: Svein F. Hansen

Nestleder: Karl Hansen

Kasserer: Børge Klevstad

Sekretær: Synnøve Straumbotn

Medlem: Mally Angelsen

Medlem: Sissel Monsen

Steinfjorden bygderåd ble dannet for å være et bindeledd mellom befolkningen i Eltoft skolekrets og det offentlige.

Stemmerett har alle som bor i Eltoft skolekrets

Opp igjennom årene har vei og skole hvert saker som har gått igjen.

Men og saker som mobiltelefondekning, breiband, og mudring på Tangstad.

Bygderådet ser det og som sin oppgave og dra bygdene sammen i felles dugnader og hygge.

I stikkord kan nevnes: Juletalerken og slåttgrøt. Søppelplukking, og nærmiljøanlegg.

Nærmiljøanlegget i regi av bygderådet er blitt et stort prosjekt som vi vil presentere senere.

Steinfjorden Bygdelag illustrasjonsbilde
Steinfjorden Bygdelag illustrasjonsbilde
Steinfjorden Bygdelag illustrasjonsbilde

EmailFacebook EmailTips en venn

Personvern - Privacy Policy