Tourist information NO EN DE FI ES NL

Årmøte i Bøstad/Hagvågen velforening

Publisert : mandag, 28. februar 2005Utskriftsvennlig versjon

Årmøtet i velforeniga ble avholdt på Borgtun søndags kveld, og Bjørg Wolden tar et år til som leder. Hun har ledet velforeniga i de tre foregående år.

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene ble det også diskutert hvordan skitrekket på Bøstad skal drives i fremtida. Det var et ønske fra årmøtet å høre om Blest var interessert i å drifte det.
Uansett så vil det snarest bli igansatt drift for å utnytte snøen så lenge vi har den.
Bjørg Wolden sier at det ikke har vært et veldig aktivt år i velforeninga, og at styret ønsker flere initiativ fra folk i området. Dette vil og føre til at det blir mer inspirerende å arbeide i styret.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte. Valgene ga følgende resultat:
Lederen Bjørg Wolden ble gjenvalgt for 1 år.
Timmy Liland og Sølvi Krogh gikk ut av styret. Som nye styremedlemmer ble Rolf Ole Halstensen og Anne Grete Bjørnsen valgt.
Frik Harald Bjerkly og Reidmund Klevstad sitter også i styret og var ikke på valg i år.
Vararepresentanter til styret blir Terje Wolden og Timmy Liland.


Skrevet av: Odd Nicolaysen

EmailFacebook EmailTips en venn

Personvern - Privacy Policy