Tourist information NO EN DE FI ES NL

Offensivt idrettslag

Publisert : torsdag, 01. mars 2007Utskriftsvennlig versjon

I forbindelse med årsmøte i Blest ønsker hovedstyret at årsmøtet skal ta stilling til flere satsingsområder i klubben. Tiltakene gjelder både arbeidsmåter i klubben og satsing på anlegg av ulike typer.

Blestkarusellen 2006. (Foto: Odd Nicolaysen)
Blestkarusellen 2006.

Kontingentsatsene bør etter styrets mening justeres, og måten valgkomiteen er sammensatt på bør vurderes. Slik reglene i klubben er nå, så er valgkomitèen sammensatt av 1 representant fra hvert gruppestyre samt en representant fra hovedstyret.
Arbeidet med nytt klubblokale skal fortsette.

I følge referat fra møtet den 21.februar vil også hovedstyret legge frem følgende saker for årsmøtet:

« Opprettelse av komitè for å utrede muligheten for ei treningsflate i Borge
Idrettslaget har tidligere hatt en slik komitè i sving uten at det ble satt i gang noe konkret prosjekt.
Men det er gjort en del utredningsarbeide som det går an å gripe fatt i, og vi kan satse på at dette kommer i gang igjen og blir lagt fram igjen for styret og på årsmøtet i 2008.
Det ble nevnt en del navn på personer som kan være aktuelle deltakere i en slik komitè.

Utvidelse av lysløype-trase
Skigruppa har lagt ned et betydelig arbeide for å lage en god søknad om spillemidler, og det er tanken at vi skal utvide og forbedre den eksisterende traseen. Det er også beregnet at vi skal bidra selv med en del egeninnsats.

Hallkomitè
Vi må sørge for at det blir konstituert en hallkomitè som kan bistå med hjelp under arrangementene i Lekneshallen. Slik det har vært nå, så er det spesielt håndballgruppa som har blitt belastet med at medlemmene har måttet påta seg både selve administreringa av gruppa, og at de har gått ’vakt’ mange helger når det har vært KM og andre arrangementer. Vi har tidligere hatt en slik komitè innad i laget og da bestod den av 4 – 5 medlemmer.»

Til slutt vil vi nevne at Blest har investert i «ny» minibuss, som vil bidra til bedre økonomi for laget. Behovet for innleid skyss og foreldretransport vil bli mindre.


Skrevet av: Odd Nicolaysen

EmailFacebook EmailTips en venn

Personvern - Privacy Policy