Tourist information NO EN DE FI ES NL

Fortsatt kommunal drift

Publisert : tirsdag, 21. november 2006Utskriftsvennlig versjon

Kommunestyret vedtok tirsdag den 21.november fortsatt kommunal drift ved Borg Barnehage, og de andre barnehagene som i følge rådmannens innstilling skulle konkurranseutsettes uten at Vestvågøy kommune skulle delta i konkurransen.

Illfoto av Hagvåg barnehage 17.mai 2006. Er en toavdelingsbarnehage på Bøstad mulig ved samarbeid mellom Borg og Hagvåg barnehag (Foto: Odd Nicolaysen)
Illfoto av Hagvåg barnehage 17.mai 2006. Er en toavdelingsbarnehage på Bøstad mulig ved samarbeid mellom Borg og Hagvåg barnehag

Etter forslag fra Bjørn Kjensli fra SV ble det bestemt at Vestvågøy kommune fortsatt skal drive overnevnte barnehage, og det skal i tida fremover vurderes tiltak for å utlikne noe av forskjellene i driftsutgiftene mellom de kommunale og private barnehagene.

I debatten ble det trekt frem både lønns og pensjonsspørsmål for de ansatte i barnehagene, og statens favorisering av private barnehager i tilskuddsystemet. Denne forskjellbehandlinga i tilskudd vil sannsynligvis falle bort i 2009 slik at eventuelle besparelser vil være små.
Det ble også advart mot å la de private barnehagene bli enerådende i fremtida.

SV sitt forslag fikk 20 stemmer. Følgende partier støtta fortsatt kommunal drift av barnehagene: SV, RV, Vestvågøylista, SP, AP, Kystpartiet og 1 uavhengig representant (Anne Lise Brekken)


Skrevet av: Odd Nicolaysen

EmailFacebook EmailTips en venn

Personvern - Privacy Policy