Tourist information NO EN DE FI ES NL

Aktivt år for Steinfjorden bygderåd

Publisert : mandag, 06. mars 2006Utskriftsvennlig versjon

Nylig har Steinfjorden bygderåd avholdt årsmøte, og årsmeldinga viser at bygderådet har hatt et aktivt år. Nyvalgt i styret blir Magne Monsen som erstatter Kari Hansen.

Dugnad i f tilknytning til nærmiljøanlegget på Eltoft. (Foto: Børge Klevstad)
Dugnad i f tilknytning til nærmiljøanlegget på Eltoft.

ÅRSMELDING
STEINFJORDEN BYGDERÅD
2005


Styret i Steinfjorden bygderåd har bestått av følgende sammensetning:

Leder: Svein F Hansen
Nestleder: Karl Hansen
Kasserer: Børge Klevstad
Sekretær: Synnøve Straumbotn
Styremedlem: Mally Angelsen
Styremedlem: Sissel Monsen


Det har vært avholdt 8 styremøter siden forrige årsmøte, og behandlet mer en 20 saker. Noen av disse blir omtalt i årsmeldinga.


Busslommen ved skola
Det har vært en del ”slurv” i bruken av den nye busslommen ved skola. Den har bare delvis vært i bruk som bussholdeplass. Årsakene er enkelte vanskelig sjåfører, og at folk av og til parkerer der og gjør det vanskelig for bussen.

Søppelplukking til 17. mai
11. mai var det søppelplukking langs veiene i bygda. Her ble det gjort en stor innsats. 47 stk. deltok. Det ble plukket over det hele. Strekningen: Skola – Tangstadkrysset ble ryddet av skoleelevene.

Ryddesjau på Jorda.
Den 4. juni ble det ryddet i strandområdet på Jorda. 16 oppmøtte. Det var litt lite folk til å få ryddet ”godt” opp. Etterpå var det grilling og sosialt samvær. Planlegges rydding i strandsonen flere steder i bygda etter hvert.

ADSL-problemer
Enkelte i Steinfjorden har ikke fått ADSL, av de som ønsker det. Bygderådet har vært i kontakt med Telenor. De har ingen leveringsgaranti. De som ikke har fått bør ta kontakt med telenor og skrive seg på liste.

Vedlikehold av skola
Bygderådet har vært i kontakt med Eiendomsforvaltingen i kommunen, og påpekt behov for nytt panel og maling av skola (utvendig). Svaret er at blant annet Eltoft skole skal prioriteres i 2006.

Brev fra Utviklingsenheten
Bygderådet har mottatt brev fra Utviklingsenheten i Vestvågøy kommune. De ønsker tilbakemelding om:
”Nederland – saken” , er dette noe for oss
Økt bosetning i området (vårt distrikt)
Bygderådet har diskutert disse sakene uten gå inn for ”import ” av utenlendinger. Økt bosetting er selvfølgelig ønsket.

Slåttgrøt
Årets slåttgrøt ble arrangert 3. juli i Brattgåtta. Det var vellykket, med godt overskudd. Mange hadde møtt opp til ei trivelig stund med god mat.

Blomsterhilsen
Det er siden siste årsmøte levert ut 7 blomsterhilsen til nyfødte/nyetablerte i bygda.

Bøstad.no
Nå er Steinfjorden bygderåd kommet på nett. En kan gå inn på Bøstad.no og finne bilder fra Steinfjorden, og opplysninger om bygderådet.

Lofotposten
Noen ønsker å få Lofotposten i postkassen enten omkvelden når den kommer ut, eller tidlig morgen. Vi har vært i kontakt med Lofotposten angående dette. Endelig svar er at de ikke har planer om slik distribusjon unntatt i de områdene som allerede har det.

Julegrantennning
Julegrantenninga ble avlyst i 2005 pga. jobbing med nærmiljøanlegget.

Juletallerken
25 personer tilstede. Det var et trivelig arrangement med god mat, der elevene underholdt og serverte. Arnulf spilte.

Lofotkraft
Spenningsfall i strømmen på Mærvoll. Lofotkraft har vært og målt strømmen. Spenningen på nettet var for lavt. Vi venter på svar fra Lofotkraft om hva som vil bli gjort.

Sen postgang
Posten kommer sent ut i postkassene, noen dager veldig sent. Vi har sendt brev til posten og påpekt dette, og bedt om at det blir gjort noe med problemet.

Rektorsaken
Felles rektor for Borgeskolene ble kommandert nedover oss i fjor vinter.
Etter årsmøtet ble det sent høringsuttalelse fra årsmøtet til ordfører, rådmann og lokalaviser.
En gruppe med to fra bygderådet, samt folk fra FAU Eltoft, Valberg og Haukland brukte mye tid på denne saken etter årsmøtet. Vi hadde totalt 6 fellesmøter, div møter med politikere og organisering av underskriftskampanje.
Saken ble sendt til fylkesmannen med uttalelser fra alle rådsorganer ved skolene, underskrifter fra nesten 100% av befolkningen i de berørte kretsene, og uttalelser fra de forskjellige bygderåd og velforeninger, alle var mot felles rektor.
Fylkesmannen støttet vedtaket i kommunestyret.

Nærmiljøanlegget
Orientering i egen sak

Sluttord
Styret mener at Steinfjorden bygderåd har vært synlig både i bygda og utad i kommunen, og har jobbet med viktige saker.
Fremdeles, i år som fjor, er det slik at det kommer få innspill til styret dere sambygdinger om ting som ønskes gjort i bygda.
Ser ut til at det fortsatt må kjempes skolesak, og det er vi vel alle innstilt på.
Det gamle styret ønsker det nye lykke til med arbeidet for bygdene våre.

Mærvoll den 1/3-06

Svein F. Hansen
Leder

Karl Hansen, sign. Børge Klevstad, sign

Synnøve Straumbotn, sign. Mally Angelsen, sign.

Sissel Monsen, sign.


Skrevet av: Odd Nicolaysen

EmailFacebook EmailTips en venn

Personvern - Privacy Policy