Tourist information NO EN DE FI ES NL

Bygdene våre

Som bildene viser har vi et variert landskapsbilde i området. Fra ytterst ut mot havet med Eggum og Unstad har vi et storforma kystlandskap mot åpent hav med frodiggrønne beitelier og fiskevær med landsbypreg.
Borgvær er et fraflytta utvær med lave holmer som har en gammel historie som egg og dunvær under Borg og med pomorhandel.
Lenger inn har vi poller og straumer med inntakt bygningsmiljø og kulturmark fra den gamle fiskerbondens tid. Noen av brukene er i drift. Fra Hjellvoll til og med Lauvåspollen.
Ytre Borgpollen karakteriseres ved den fjordprega pollen med både saltvannsfisk og anadrome fiskleslag. Her er langstrakte bygder med dalsider prega av beiting.
Indre Borgpollene er rund i et skålforma landskap prega av aktivt jordbruk. Her finnes også et historisk landskap med fornminne og museum som synliggjør en del av historia.
Lauvdalen er et innlandsprega lukka dalføre med frodiggrønt preg. Sau og geitebruk.
Vendalsjord er en åpen, flatbunna og grøderik dal. Også her er det ei bygd med sau, geit. Og noe storfe.
Slydalen er en liten innlandsdal med fjellpreg, med fraflytta småbruk som lenge har forfalt. Nå er flere bruk opprusta. Innmarka beites av sau fra Lilandsområdet. Liland har et åpent skålforma landskap med Lilandsvatnet. En innlandsprega jordbruksbygd som grenser til Borg der det er skole, byggefelt m.m.

Vi har sitert fritt og freidig fra sluttrapporten for Borg Områdetiltak 1999 - 2002, skrevet av Hanne Lykkja.

Bilder fra bygdene

 

Relevante artikler
Sanking
Bærsesongen godt i gang
Snøskred på Hjellvoll
Eggumskalenderen 2011
Julegrantenning på Bøstad
Firetusensekshundreogsyttiåtte kroner
En forsmak på vinteren
Stell godt med humleplanten
Rehabiliterer ei bu på Eggum
Elgbeiting

EmailFacebook EmailTips en venn

Personvern - Privacy Policy